Γρήγορη μετάβαση προς περιεχόμενο Γρήγορη μετάβαση προς περιεχόμενο

BADEDAS - Methyl 2-Octynoate

Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων μπορεί να παρουσιάσει αλλεργίες σε ορισμένα συστατικά αρωμάτων.

Εάν γνωρίζετε σε ποιο συστατικό αρώματος έχετε αλλεργίες, μπορούμε να σας δείξουμε προϊόντα που ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε απλώς το συστατικό και τη μάρκα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο.

Ιατρική δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η συμβουλή μας είναι να απευθύνεστε για ενημέρωση στον οικογενειακό σας γιατρό σας για πιθανές αλλεργίες ή δυσανεξίες και, καθώς η σύσταση του προϊόντος μας μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, η σύστασή μας είναι να κοιτάτε πάντα την ετικέτα των συστατικών στην πίσω μεριά της συσκευασίας, ιδιαίτερα όταν αγοράζετε ένα προϊόν για κάποιον με αλλεργία, δεδομένου ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι έχετε τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά.