Γρήγορη μετάβαση προς περιεχόμενο

Πώς επιλέγουμε τα συστατικά μας;

Η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Τα καθαριστικά μας προϊόντα και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι καταναλωτές μας εμπιστεύονται και επιλέγουν τα προϊόντα μας επειδή είναι ασφαλή για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και το περιβάλλον.

Οι προδιαγραφές των συστατικών μας

Οι προδιαγραφές των συστατικών μας καθορίζονται από τρεις βασικούς παράγοντες: τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, τις δικές μας εσωτερικές αξιολογήσεις ασφαλείας και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το ελάχιστο που κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αρκετούς τομείς, οι προδιαγραφές μας είναι πιο αυστηρές από τις απαιτήσεις του νόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούμε επίσης από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Ομοίως, όταν αναλαμβάνουμε μια νέα μάρκα ή μια νέα εταιρεία, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι πληρούν τις προδιαγραφές μας το συντομότερο δυνατό.

Εφαρμόζουμε τις ίδιες προδιαγραφές οπουδήποτε στον κόσμο παράγονται, πωλούνται ή χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας. Οι προδιαγραφές μας αναθεωρούνται και ανανεώνονται συνεχώς υπό το πρίσμα νέων δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα στη ενότητα «Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας για τα συστατικά των προϊόντων μας».

Τεχνογνωσία ασφάλειας και περιβάλλοντος

Η Unilever διαθέτει ένα Κέντρο Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (Safety and Environmental Assurance Centre - SEAC) που αποτελείται από περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, κορυφαίων στον τομέα τους.

Ο κύριος στόχος του SEAC είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας και η βιωσιμότητα των προϊόντων της Unilever έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό, για τους εργαζόμενούς μας και για το περιβάλλον.

Διασφάλιση ασφάλειας και βιωσιμότητας μέσω επιστημονικής αριστείας και συνεργασίας

Εκτός από τη διεξαγωγή των δικών μας πρωτοποριακών επιστημονικών ερευνών, συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τις αρμόδιες αρχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών αρχών, κυβερνητικών επιστημόνων και ακαδημαϊκών ειδικών. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι είμαστε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προϊόντων μας.

Αξιολόγηση ασφάλειας και αειφορίας

Από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας για ένα νέο προϊόν, έως την παραγωγή του, την πώλησή του και μέχρι το στάδιο κατά το οποίο το προϊόν καταλήγει στα απορρίμματα, οι επιστήμονες του SEAC συνεργάζονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης προϊόντων με τα αρμόδια τμήματα παρέχοντας καθοδήγηση ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των προϊόντων μας.

Πριν το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, οι επιστήμονες του SEAC συνεργάζονται με τα αρμόδια τμήματα της Unilever για την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Χρησιμοποιούμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση ασφάλειας και βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογία και τα συστατικά του προϊόντος καθώς και τον τρόπο χρήσης του.

Κατανόηση του κινδύνου, της έκθεσης και της επικινδυνότητας

Στην αξιολόγηση της ασφάλειας λαμβάνουμε υπόψη μας δύο βασικούς παράγοντες - τον κίνδυνο και την έκθεση - για τον προσδιορισμό του βαθμού διακινδύνευσης ενός συστατικού ή προϊόντος.

Περιβαλλόμαστε από πιθανούς κινδύνους που μερικές φορές κρύβονται εκεί που δεν το περιμένουμε.

Για παράδειγμα, το υδροκυάνιο είναι ένα επικίνδυνο χημικό που μπορεί να απελευθερωθεί εάν φάμε τα κουκούτσια ενός μήλου.

Γνωρίζουμε ότι το υδροκυάνιο είναι επικίνδυνο, αλλά οι πολύ μικρές ποσότητες που απελευθερώνονται και στις οποίες εκτιθέμεθα όταν φάμε κατά λάθος μερικά κουκούτσια μήλου δεν ενέχουν κίνδυνο.

Η αξιολόγηση επικινδυνότητας και έκθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιλογή των συστατικών και τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιούνται σε κατάλληλη ποσότητα έτσι, ώστε να είναι ασφαλή αλλά και αποτελεσματικά.

Κατά την αξιολόγηση της έκθεσης σε ένα προϊόν, λαμβάνουμε υπόψη μας την ποσότητα του προϊόντος που είναι πιθανό να χρησιμοποιείται κάθε φορά, τη διάρκεια της έκθεσης και τη συχνότητα της χρήσης του προϊόντος. Επίσης, συμπεριλαμβάνουμε την πιθανότητα μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος. Για παράδειγμα τη χρήση αφρόλουτρου για το πλύσιμο των μαλλιών.

Εξασφαλίζοντας χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης σε ένα προϊόν από αυτά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό, το προσωπικό μας και το περιβάλλον.

Αξιολογούμε πάντα τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν για κάποιο συστατικό. Εάν αυτές οι πληροφορίες αλλάζουν την προηγούμενη αξιολόγηση επικινδυνότητας των προϊόντων που το περιέχουν, λαμβάνουμε πάντα τα κατάλληλα μέτρα.

Σας ακούμε

Κατά διαστήματα, μερικοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, μάς λένε ότι θα προτιμούσαν να αφαιρέσουμε κάποιο συστατικό από κάποιο προϊόν μας. Όλα τα συστατικά των προϊόντων μας είναι ασφαλή. Παρ' όλα αυτά, εάν υπάρχει κάποιο κατάλληλο συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, εξετάζουμε πάντα το ενδεχόμενο αντικατάστασης.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με κάποιο από τα συστατικά κάποιου προϊόντος μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επάνω