Γρήγορη μετάβαση προς περιεχόμενο

Μεθυλισοθειαζολινόνη (ΜΙΤ)

Χρησιμοποιούμε συντηρητικά για να διατηρήσουμε τα καθαριστικά προϊόντα και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας της εταιρείας μας σε καλή κατάσταση: χωρίς αυτά, θα αλλοιώνονταν από βακτήρια, μύκητες και μούχλα. Επιλέγουμε τα συντηρητικά που χρησιμοποιούμε πολύ προσεκτικά, αφού βεβαιωθούμε ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα μας.

Η μεθυλισοθειαζολινόνη (MI) είναι ένα κοινό συντηρητικό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες σε ορισμένα άτομα. Αφαιρέσαμε τη MI από τα περισσότερα προϊόντα προσωπικής φροντίδας της εταιρείας μας που παραμένουν στο δέρμα. Για τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεπλένονται μειώσαμε τα επίπεδα MI γενικά, ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η χρήση MI στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας της εταιρείας μας υποδεικνύεται στη λίστα συστατικών, επομένως τα άτομα που είναι αλλεργικά στη MI μπορούν να αποφεύγουν αυτά τα προϊόντα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις, ώστε να διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και απολύτως συμβατά με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τι είναι η MI;

Η MI είναι ένα διάφανο άχρωμο υγρό, το οποίο διαλύεται στο νερό. Ενισχύει την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων στο ράφι αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Χωρίς συντηρητικά, όπως η MI, τα προϊόντα θα άρχιζαν να εκλύουν δυσάρεστες οσμές, να αλλάζουν χρώμα ή να μουχλιάζουν, παράγοντας επικίνδυνες για την υγεία τοξίνες.

Προκαλεί αλλεργίες η MI;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν προϊόντα με MI δεν παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις. Ωστόσο, από τη στιγμή που εκφράστηκαν ανησυχίες από τη δερματολογική κοινότητα ότι η MI μπορεί να προκαλέσει δερματικές αλλεργίες σε έναν αυξημένο αριθμό ανθρώπων, το Κέντρο Διασφάλισης Ασφάλειας Προϊόντων και Περιβαλλοντικής Προστασίας (Safety and Environmental Assurance Centre - SEAC) της εταιρείας μας εξέτασε όλα τα σχετικά κλινικά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, την καταργούμε σταδιακά από τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που παραμένουν στο δέρμα και μειώνουμε τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεπλένονται.

A person washing their hands with soap