Γρήγορη μετάβαση προς περιεχόμενο

Αιθεροθειϊκό νάτριο (SLES)– Λαυρυλο – και Λαυρυλοθειικό νάτριο (SLS)

Η απομάκρυνση της βρωμιάς από τα ρούχα, τα πιάτα και το δέρμα μας αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Αυτές οι καθαριστικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού όπως σαπούνια, οδοντόκρεμες και απορρυπαντικά ρούχων για να σχηματίσουν αφρό που ενεργοποιεί την καθαριστική τους δράση.

People washing their dishes

Τα συστατικά που καθιστούν δυνατή αυτήν τη δράση λέγονται επιφανειοδραστικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με νερό, αφρίζουν και προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα απομάκρυνσης των ρύπων. Δύο επιφανειοδραστικές ουσίες που ενισχύουν την καθαριστική δράση των προϊόντων με αυτόν τον τρόπο είναι το sodium laureth sulfate (SLES) και το sodium lauryl sulfate (SLS).

Οι ουσίες SLES και SLS έχουν εξαιρετικό ιστορικό ασφάλειας και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η παρατεταμένη επαφή του δέρματος με συμπυκνωμένο SLES ή SLS μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Για το λόγο αυτόν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνθεση των προϊόντων μας, για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων ερεθισμών, χωρίς να περιορίζεται η αποτελεσματική καθαριστική δράση.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Είναι ασφαλής η χρήση προϊόντων που περιέχουν SLES και SLS;

Η ασφάλεια των ουσιών SLES και SLS υπήρξε σημείο εστίασης πολλών επιστημονικών μελετών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προβληματισμοί που συνδέουν αυτές τις ουσίες με τον καρκίνο είναι αβάσιμοι. Οι ουσίες SLES και SLS δεν περιλαμβάνονται σε κανέναν από τους καταλόγους καρκινογόνων που εκδίδονται από τους αντίστοιχους φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με επιστημονικούς ελέγχους της ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εξέτασης Συστατικών Καλλυντικών των ΗΠΑ (CIR), οι ουσίες SLES και SLS είναι ασφαλείς για χρήση σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Επίσης, ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εκτίμησης των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον (Human and Environmental Risk Assessment - HERA) σχετικά με τα συστατικά των καθαριστικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Από την πρωτοβουλία HERA προέκυψαν αντικειμενικές, διαφανείς και επιστημονικά αξιολογημένες πληροφορίες ασφάλειας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρωτοβουλίας HERA, οι ουσίες αυτές είναι ασφαλείς και δεν αποτελούν αιτία προβληματισμού όσον αφορά τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Είναι οι ουσίες SLES και SLS ασφαλείς για το περιβάλλον;

Οι ουσίες SLES και SLS βιοδιασπώνται γρήγορα και πλήρως. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις μας, στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η ευρεία χρήση τους παγκοσμίως, δεν προκύπτουν ανησυχίες για τα σημερινά επίπεδα χρήσης.

Επάνω